טיפול בתביעות צד ג'

נוהל עבודה בתביעות רכב צד ג'

סוכן/ת נכבד/ת,

 

להבטחת תהליך מוסכם ותואם בקנה מידה אחד לדרישות חברת הביטוח  לצורכי סוכנות הביטוח ולרצונות המבוטחים חברת גונן דור גרופ-

 1. מעדכנת  בזמן אמת במערכת הסוכנים את מצב הרכב והטיפול בתביעה , כך שמשרדך מעורב בכל שלב בתהליך

 2. מפעילה מערך צוותים הפועל בשיתוף פעולה ובתיאום מלא במתכונת הבאה:

 1. נציג אישי: אחראי על הקשר עם המבוטח ועדכונו באופן שוטף לאורך כל התהליך.

 2. צוות 1: אחראי לתיאום מוסך ושמאי, שינוע במידת הצורך וביצוע מעקב ותיעוד מלא במערכת הסוכנים אחר תהליך תיקון הרכב

 3. צוות 2: אחראי לבדיקת התביעה, קבלת מסמכים, הגשתם לחברת הביטוח וביצוע מעקב ותיעוד מלא במערכת הסוכנים אחר הליך התביעה

 • כמן כן במערכת ניתן לראות ולהוריד את כל המסמכים הקיימים שהתקבלו.

  להלן, נוהל עבודה במחלקת סילוק תביעות רכב צד ג'

  תוכן הנוהל:

  1.  פתיחת תביעה

  טופס הודעה על תאונה ימולא בצורה מוקפדת וברורה, בכתב קריא אשר יכלול את הפרטים של הלקוח (כולל, שם מלא, ת.ז., כתובת, סלולארי, מס' רכב, מס' פוליסה ותאריך האירוע). בנוסף, יצורפו פרטי צד ג' הבאים:

  א. שם בעל הפוליסה של צד ג';

  ב. מספר הנייד ;

  ג. כתובתו;

  ד. פרטי הנהג ברכב צד ג' (שם, כתובת, טלפון) ;

  ה. מספר רישוי;

  ו. שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה (במידה ויש);

  ז. שם סוכן צד ג' (במידה ויש)

   

  2. מסמכים אותם יש לצרף עם טופס הודעה על התאונה:

  א. רישיון רכב ע"ש המבוטח;

  ב. רישיון נהיגה

   

  .3 פרטי האירוע

  א. יש להקפיד לרשום את פרטי האירוע לרבות מקום האירוע (גרסה נכונה).

  ב. במידה ונסיבות האירוע הינן בעייתיות, יש לנסות יחד עם הלקוח לשרטט את פרטי האירוע.

   

  4. שמאי/ מוסך

  א. אם ברצונך להעביר את הרכב למוסך/שמאי מטעמכם, הנכם מתבקשים לרשום על גבי טופס ההודעה את שם המוסך /שמאי.

  ב. לאחר גמר התיקון במוסך ולפני שחרור הרכב חובה להשאיר שיק למוסך ושיק לשמאי לתקופה של 90 יום מיום הנפקת החשבונית.

   

  5. אישור אי הגשה

  הנכם מתבקשים לפעול במיידית ועד 14 יום מיום ההודעה על התאונה, לקבלת אישור אי הגשה עם חתימה וחותמת חברת הביטוח, ולשלוח אלינו יחד עם העבר הביטוחי של הרכב המעורב בתאונה.

  6. נקודות נוספות להתייחסות

  א.  לאחר קבלת טופס התביעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, נציגי חברתנו יתחילו לבדוק במיידית לפי הפרטים שמסרתם, את הפרטים הבאים:

 1. היכן צד ג' מבוטח

 2. האם צד ג' הודיע לסוכן שלו ( אם צוין בטופס התביעה מספר הטלפון של צד ג', נציגנו ייצרו איתו קשר על מנת לבדוק את גרסתו באם הוא מודה או מכחיש).  

 3. בדיקת כניסת הרכב למוסך הסדר או מוסך מטעמכם

 4. בדיקת שליחת שמאי מטעמנו או מטעמכם

  ב.  לאחר תיקון הרכב במוסך והכנת דו"ח שמאי, נציגינו יעבירו את הדרישה לפיצוי למחלקת סילוק תביעות בחברת הביטוח המבטחת את צד ג', בצירוף רישיון רכב, רישיון נהיגה, אישור אי הגשת תביעה ועבר ביטוחי.

  ג. חשוב מאד! לשים לב, שכל עיכוב בהמצאת המסמכים הנ"ל (רישיון רכב, רישיון נהיגה, עבר ביטוחי, אישור אי הגשה), עלול להביא לעיכוב הטיפול בתביעה ויקשה עלינו לבקש דחיית שיק (חברות הביטוח מדקדקות במסמכים. ולא מטפלות בדרישה ו/או מחזירות את החומר אם יש חוסר במסמכים).

  ד. מבחינתנו, יש עניין לשלוח את מלוא החומר הדרוש במטרה לסיים את התביעה מול צד ג' במהירות ויעילות. 

  ה. אתה מוזמן  לעיין בכל עת, בסטאטוס התביעה באתר של חברתנו. תוכל להיכנס לאתר עם שם המשתמש וסיסמתך האישית.

בכבוד רב,
מחלקת תביעות רכב
גונן דור גרופ