מאחורי הקלעים - צוותים

נציג אישי

צוות 1

צוות 2

הנציג האישי הנו היחיד שמדבר עם המבוטח ומלווה אותו לאורך כל התהליך

 

·         קבלת מידע מהמבוטח

·         תיאום מוסך + שמאי עם המבוטח

·         תיאום רכב חלופי – שינוע למבוטח/קבלה במוסך

·         עדכון וליווי המבוטח לאורך כל התהליך

o        עדכון המבוטח לאורך תיקון הרכב במוסך וגמר עבודה

o        עדכון המבוטח בהתקדמות התביעה ובסיום הטיפול

 

מבצע מעקב ובקרה אחר תיקון הרכב והטפסים הרלוונטיים לשלב זה. בנוסף מעדכן במערכת החברה אחר התקדמות תיקון הרכב במוסך

 

·         קבלת מידע ונתונים מהנציג האישי אודות המבוטח והמקרה

·         בדיקה ותיאום מול המוסך

·         פתיחת קריאה – שמאי

·         במידת הצורך – שליחת המסמכים הרלוונטיים למוסך

·         ווידוא קבלת דוח שמאי וחש' תיקון

·         מעקב יומי אחר מצב תיקון הרכב + תיעוד במערכות החברה

 

תיעוד במערכת החברה = עדכון סוכנות ביטוח + עדכון נציג אישי

 

מטפל בכל הקשור לניהול התביעה מול חב' הביטוח ומבצע מעקב אודות מצב התביעה. בנוסף מעדכן במערכת החברה אחר התקדמות מצב התביעה

 

·         ביצוע בדיקה יסודית של התביעה והגדרת מסמכים נדרשים

·         מוודא קבלת המסמכים ואחראי לשליחתם לחברת הביטוח

·         סריקת מסמכים למערכות החברה

·         וידוא כיסוי ביטוחי לרכב צ"ג ולקיחת אחריות

·         ביצוע מעקב שוטף אחר מצב התביעות מול חברות הביטוח

·         וידוא וקבלת אישור תשלום מחברת הביטוח

 

תיעוד כל שלב במערכות החברה = עדכון סוכנות ביטוח + עדכון נציג אישי