מידע על המערכת

מידע על מערכת הסוכנים

המערכת מאפשרת למשרדי הסוכנים להיות במעקב תמידי ולקבל עדכונים שוטפים בזמן אמת אודות כל שלב ושלב בתהליך. כמו כן המערכת מתאימה לכל הפלטפורמות הקיימות – מחשב נייד/נייח, סמארט-פון, פאבלט וטאבלט.

באמצעות המערכת ניתן:

 •          לצפות בתביעות פתוחות ו/או סגורות.
 •          לעקוב אחר התקדמות תיקון הרכב במוסך.
 •          צפייה במסמכים סרוקים.
 •          הורדה ו/או העלאה של המסמכים.
 •          לצפות בתיעודי שיחות עם הלקוחות.
 •          בכל שעה, בכל יום, בכל מקום ניתן לראות ולהתעדכן לגבי כל שלב שהמבוטח עבר

עמוד ראשי: 

בדף הראשי תמצא פרוט של המידע העיקרי בתביעה כגון מס' רכב, תאריך אירוע ועוד. ברירית המחדל של הצגת התביעות במערכת הוא על פי תאריך עדכון התביעה. כלומר, תביעה שעודכנה היום תופיע ראשונה ברשימת התביעות. באפשרותך לבצע חיפוש ע"פ מס' תביעה, מס' רכב או שם לקוח, בנוסף, ישנה אפשרות לחיפוש כללי. בעמוד הראשי ניתן :   

 •          לצפות בתביעות פתוחות ו/או סגורות
 •          לייצא את המידע לקובץ אקסל :
 •          מערכת התראות אוטומטית המעדכנת בזמן אמת על כל שינוי שנעשה בתיק לקוח.
 •          במידה ובוצע שינוי בתיק לקוח – פרטי המבוטח יסומנו בכתב מודגש עד שתכנסו לתיק.
 •          לשלוח אלינו הודעות
 •          חיפוש נקודתי/כללי
 •          אפשרויות סינון

עמוד לקוח: 

בעמוד הלקוח תמצא את כל פרטי התביעה לרבות פרטי המבוטח, פרטי צ"ג, שם המוסך והשמאי אצלם מתנהלת התביעה. המידע בעמוד לקוח מסודר ע"פ קטגוריות - פרטי מבוטח - שם מלא, ת"ז, כתובת, סלולארי, מס' רכב, מס' פוליסה ותאריך האירוע. פרטי צד ג' - שם בעל הפוליסה, מס נייד, פרטי הנהג, מספר הרישוי, שם חברת הביטוח. פרטי הסוכן צ"ג וכן הלאה.

לראשונה בישראל ניתן לעקוב און ליין אחר התקדמות תיקון הרכב במוסך, בנוסף יעודכן בעמוד הלקוח מדי יום סטאטוס התביעה וכל עדכון רלוונטי מחב' הביטוח יעודכן מידית.

כל השיחות עם הלקוח /מוסך/שמאי מופיע בתיעוד שיחות. יצוין שמערכת הסוכנים מעדכנת בזמן אמת את מצב הרכב והטיפול בתביעה באופן המאפשר מעורבות מלאה של הסוכן בכל שלבי הליך התביעה.

ניתן לבדוק /לראות את המסמכים דרך המערכת ובמידת הצורך לשלוח אלינו מסמכים ישירות דרכה. זאת, ללא צורך בשליחת מייל/פקס.

בין המסמכים בהקשר זה ניתן לציין את מכתב הדרישה ,טופס ההודעה, צילום רישיון רכב , דוח השמאות, תמונות הנזק, חשבוניות התיקון המקוריות, שכר טרחת שמאי ומסמכים נוספים ע"פ דרישת חברת הביטוח. בנוסף, המערכת מאפשרת

 •          התראה מובנית אשר מעדכנת כל שינוי בתביעה
 •          התראה של 14 יום במערכת לפני מועד פרעון ההמחאה.
 •          עדכון בזמן אמת אודות מצב התיקון והליך התביעה
 •          שליחת הודעות פנימיות במערכת
 •          ועוד ועוד ועוד